Regulamin

Wstęp

Regulamin Sklepu i Witryny Turdus Concept stworzyliśmy, abyś jako czytelnik lub nasz klient wiedział/wiedziała dokładnie, w jaki sposób działamy. Wszystko co tutaj poruszamy, odnosi się do procesu zamawiania i sprzedaży produktów, które oferujemy w naszym sklepie oraz wszelkich procesów zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli takowych nam dostarczysz. Poniżej opisujemy kilka podstawowych pojęć, z którymi spotkasz w tym Regulaminie, na stronie sklepu lub na Blogu związanym z witryną turdus-concept.pl

Definicje

Sprzedający, czyli firma TC Studio Marek Drozd, która działalność swoją wykonuje przy ul.Bolesława Chrobego 12/8 42-500 w Będzinie (woj. Śląskie). Działalność identyfikuje się numerem NIP: 895-188-20-73.

Kupujący – osoba fizyczna lub firma dokonująca czynności związanych z zakupem, a tłumacząc na nasz ojczysty język polski – Ty, jako nasz Klient.

Regulamin – niniejszy dokument opisujący działanie Sklepu Internetowego i witryny TC Studio

Sklep Internetowy – sklep występujący pod adresem “turdus-concept.pl/sklep

Koszty wysyłki, czyli wszelkie koszty, za które Ty jako Kupujący płacisz w naszym sklepie internetowym, związane z dostarczeniem zamówionego towaru. Szczegółowe informacje o sposobach wysyłki jak również kosztach poszczególnych jej form znajdziesz w zakładce “Sposoby i koszty dostawy”.

Zamówienie

Staramy się, aby proces składania zamówienia był jak najbardziej przejrzysty i intuicyjny, jeśli jednak jakikolwiek jego etap jest dla Ciebie niejasny, poniżej opisujemy go krok po kroku. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, zachęcamy Cię do kontaktu z nami poprzez formularz na stronie kontaktowej lub w wiadomości email.

W celu złożenia zamówienia należy:

 1. na stronie sklepu lub stronie pojedynczego produktu, dodać do Koszyka przedmiot, który chcesz zakupić za pomocą przycisku “dodaj do koszyka”. Określ przy tym ilość oraz dodatkowe parametry związane z konkretnym przedmiotem. Przykładem takiego parametru jest rozmiar czy kolor, ale mogą występować również inne właściwości. Jeżeli produkt takie posiada, będą one dostępne do wyboru. W pasku na samej górze strony podana będzie całkowita kwota dodanych do koszyka produktów. Jeżeli w jakimkolwiek momencie zechcesz zmodyfikować zawartość koszyka, wystarczy kliknąć w przycisk  “zobacz koszyk”.
 2. W kolejnym kroku możesz wybrać sposób, w jaki wyślemy do Ciebie Twoje zakupy. Jeżeli posiadasz kupon rabatowy, to teraz jest idealny moment, aby go wprowadzić. Zrobisz to na stronie Koszyka w odpowiednim polu zatytułowanym po prostu “kod rabatowy”.
 3. Kiedy już wybierzesz metodę wysyłki, kolejnym krokiem będzie przejście do płatności za zamówienie za pomocą przycisku “kontynuuj do kasy”.
 4. Zostaniesz teraz przeniesiony na stronę formularza, w którym poprosimy Cię o podanie niezbędnych danych do wysyłki. Jeśli nie zakładałeś/zakładałaś jeszcze konta w naszym serwisie, serdecznie Cię do tego zachęcamy. Możesz również dokonać zakupu jednorazowo podając dane adresowe w formularzu zamówienia.
 5. Sprawdź dokładnie wprowadzane dane, a następnie kliknij przycisk “kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Zależnie od wybranego sposobu płatności zostaniesz przekierowany na stronę banku, aby zapłacić za zamówienie.
 6. Po dokonaniu płatności otrzymasz wiadomość email na adres podany przy składaniu zamówienia, potwierdzający dokonanie zamówienia.

Realizacja zamówienia

Kiedy tylko otrzymamy od banku informację o dokonaniu przez Ciebie zapłaty, przystępujemy do realizacji zamówienia. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od sposobu dostawy oraz czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia. W momencie zakupu będziesz poinformowany o czasie realizacji zamówienia.

Odstąpienie od umowy

Jak każdemu Kupującemu, dokonującemu zakupów w Sklepie Internetowym, przysługuje Ci prawo do zwrotu otrzymanego towaru w ciągu 14 dni od momentu jego otrzymania bez podania przyczyny. Zwrotu takiego możesz dokonać, wypełniając Formularz Odstąpienia od Umowy, który przygotowaliśmy i wyślemy Ci po otrzymaniu od Ciebie informacji o chęci zwrócenia towaru. Formularz taki wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail w ciągu 24h od momentu wyrażenia przez Ciebie chęci zwrócenia towaru.

Wydrukowany formularz wypełnij, a następnie dołącz do zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru do Sprzedającego poniesiesz Ty jako Kupujący. W takim wypadku zwrócimy Ci poniesione koszty zakupu na podane w formularzu przez Ciebie konto bankowe.

Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia kwoty obniżającej wartość zwracanego towaru, jeżeli zwracany towar będzie nosił ślady użytkowania.

Reklamacja

– INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI – POUCZENIE O RĘKOJMI

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonujesz zakupów w Sklepie jako Konsument (tzn. osoba fizyczna wykonująca czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do rękojmi, co oznacza, że jako sprzedawca ponosimy odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.
Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym .

Wady prawnej która  może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrałeś przesyłkę z towarem.
Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Jeżeli Sklep zataiłby podstępnie wadę sprzedanego produktu możesz wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, będziesz mógł obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona, lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, wysyłając maila na adres conceptturdus@gmail.com  lub w formie pisemnej na adres TC Studio Marek Drozd, Będzin ul. Chrobrego 12/8 42-500.

Jako sprzedawca mamy obowiązek ustosunkowania się do Twoich żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Ciebie adres e-mail.
W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Rozstrzyganie Sporów

Kupującemu zgodnie z przepisami UOKiK przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów na linii Sprzedający-Kupujący. Skorzystać z nich można na tej stronie.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na Stronie Internetowej, czyli 28.03.2018). O wszelkich zmianach w Regulaminie zobowiązujemy się poinformować Cię, jako Kupującego za pośrednictwem wiadomości email nie później jak w ciągu 7 dni od daty dokonania zmian. Jeżeli jednak masz wątpliwości, obowiązywać Cię będą przepisy Regulaminu dostępne w momencie złożenia przez Ciebie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.